044 0 612 207 Ota yhteyttä!

Toiminta-ajatus

EIinakoti tarjoaatoiminta-ajatus aikuisille ja ikääntyville mielenterveyskuntoutujille mahdollisuuden hyvään ja turvalliseen elämiseen. Asukkaiden toimintakykyä pyritään pitämään yllä Elinakodin päivittäisellä toiminnalla, johon kuuluu normaalien kodin arkirutiinien lisäksi vapaa-ajan toimintaa mm. pelaamisen, askartelun ja musiikin tiimoilta sekä retkiä lähelle ja kauas.

Toimintamme perustuu yhteisöllisyyteen ja jokaisella on tärkeä paikkansa yhteisön toiminnassa. Joka viikkoinen yhteisökokous on paikka, jossa yhteisön jäsenet, niin asukkaat kuin hoitajat voivat tuoda esille omia ajatuksia ja toiveita.

 Asukkaat otetaan huomioon yksilöinä ja heidän henkilökohtaisia tarpeitaan ja mieltymyksiään  otetaan huomioon niin paljon kuin mahdollista.

Elinakodissa jokainen voi kokea olevansa tärkeä ja ainutkertainen

Henkilökunnan työtä ohjaavat Elinakodin yhteiset arvot. Elinakodissa ihminen nähdään kokonaisuutena, johon kuuluu psyykkisen puolen lisäksi myös sosiaalinen ja fyysinen puoli. Hoitamalla näitä kaikkia osa-alueita asukas voi parhaiten.

Sähköinen esite

Tutustu pdf-muotoiseen esitteeseen, joka myös kertoo toiminnastamme.